Przestrzeń publiczna

Rewitalizacja Rynku w Seceminie

Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym "Blachownia"

Plac Biegańskiego w Częstochowie

Plac Biegańskiego w Częstochowie - w trakcie realizacji

Rewitalizacja Rynku w Kłobucku k/Częstochowy (współpraca z firmą "topPROJECT" z Rybnika)

Modernizacja ulicy Sienkiewicza w Kielcach

Rewitalizacja Rynku w Złotym Potoku, gm.Janów k/Częstochowy

Rewitalizacja Rynku w Przyrowie k/Częstochowy