Szkoły

Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Pułaskiego w Częstochowie - rozbudowa

Szkoła Podstawowa Nr 29 i Gimnazjum Nr 14 przy ul. Rocha w Częstochowie - rozbudowa